Cải tiến làm sổ đỏ nhanh chóng hơn

Mới đây, ngài bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Chỉ thị số 9-CT/TU về tăng cường về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội.

TP phấn đấu đến hết tháng 6/2017 sẽ căn bản hoàn tất công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình. công việc tuyên truyền, lên cao nhận thức, ý thức, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, những đơn vị, cá nhân và những từng lớp dân chúng thành phố Trong việc thực hiện chính sách, luật pháp từ nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, chấp hành có hết những bổn phận của người sử dụng đất theo quy định đều Thành ủy thủ đô nhu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các doanh nghiệp chính trị - xã hội từ Hà Nội tới hệ thống đẩy mạnh.

Làm sổ đỏ theo cách cách truyền thống

Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm bắt buộc tập hợp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả Trong năm 2016 và 2017. Chỉ thị nêu rõ: "Địa phương, tổ chức nào ko hoàn tất Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đều cấp với thẩm quyền giao thì cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là đồng chí bí thơ cấp ủy phải chịu bổn phận trước cấp ủy cấp trên".

Xem thêm: Một ngày trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp tại Vinhomes Thăng Long

Chỉ thị yêu cầu những cơ quan sở quan thực hiện tốt phương châm “rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả”. Chỉ thị cũng yêu cầu những cơ quan sở quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Làm và nhận sổ đỏ qua mạng nhanh chóng

Xác định cụ thể cơ quan chịu bổn phận chủ trì và những cơ quan phối hợp thực hiện. tại mỗi cơ quan, công ty phân công rõ cán bộ lãnh đạo chịu nghĩa vụ toàn diện, quy định bổn phận của các phòng, ban liên quan; xác định địa điểm việc khiến cho, quy định trách nhiệm cụ thể đối Từ từng cán bộ, công chức, nhân viên theo quy trình xử lý công tác.

Các cơ quan chuyên môn xếp đặt tối đa thời gian khiến việc, các chỗ thúc đẩy sắp xếp thời kì phù hợp để chuyên dụng cho công việc cấp Giấy chứng nhận; xây nên kế hoạch và công khai nội dung văn bản pháp luật, thời gian làm việc cho doanh nghiệp, dân chúng được biết và giám sát.

Quy trình xét, cấp Giấy chứng nhận, thu trách nhiệm tài chính khi cấp Giấy chứng nhận cần đúng pháp luật, sát thực tế, dễ hiểu, dễ thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch; ko ban hành chính sách giải quyết nếu cá biệt.

Xây dựng mô hình tổ chức “cấp Giấy chứng thực 1 cấp” thực thụ tinh gọn, công nghệ, hiệu quả; tăng cường vận dụng công nghệ thông báo, khẩn trương thực hiện đưa 1 số công đoạn điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận lên mạng, tiến đến thực hiện cấp Giấy chứng thực qua mạng thông báo trên địa bàn toàn TP.

Chỉ thị từ Thành ủy TP cũng nhu cầu việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn Với lên cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận; tăng cường công việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nài, tố giác về đất đai và những vướng mắc phát sinh Với quá trình thực hiện;

"Xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền nhiễu, song song, xem xét và xử lý trách nhiệm người đứng đầu từ cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm", chỉ thị từ bí thơ thủ đô nêu rõ.

Thành ủy thành phố cũng giao Đảng đoàn Hội đồng dân chúng Hà Nội, Ban Cán sự UBND thành phố, Đảng đoàn trận mạc sơn hà, những tổ chức chính trị xã hội, các quận huyện những nhiệm vụ xây nên kế hoạch cụ thể và doanh nghiệp thực hiện, giám sát theo chuyên đề, đôn đốc, tuyên truyền, chuyển động,... đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, công ty.

Bài viết liên quan