Những điều lệ trong luật nhà đất bạn nên biết

Gia đình bạn chưa với giấy chứng thực quyền dùng đất đối với mảnh đất 100m2 vẫn sở hữu thể đều bồi thường phần đất mà nhà nước thu hồi.

Bạn đọc hỏi: Gia đình tôi với mảnh đất tổng sắp 100m2 xây nhà do bố tôi để lại với năm 2002 (có hợp đồng tặng cho có công chứng, chứng thực). Gia đình tôi sống lặng trong đó đến nay, đóng thuế đầy đủ nhưng do 1 số lý do tôi chưa đi làm sổ đỏ đều. Gần tới, tôi đều biết nhà nước sẽ thu hồi một phần diện tích đất nhà tôi vì mang công trình làm đường.

Xin hỏi với giả dụ từ gia đình tôi thì có được bồi thường phần đất mà quốc gia thu hồi không?

Việc quốc gia thu hồi đất làm đường thuộc 1 Trong các giả dụ thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cùng theo quy định ở Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

minh hoa cho luat nha o

Minh họa cho luật nhà ở một cách sinh động

Căn cứ khoản một, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 thì để được bồi thường về đất khi quốc gia thu hồi đất vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì thuận tiện quốc gia, công cộng, hộ gia đình, cá nhân đang dùng đất phải đáp ứng một Với các điều kiện sau:

  • 1. Hộ gia đình, cá nhân đang dùng đất không cần là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng thực quyền có được nhà ở và quyền dùng đất tại, Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền nắm được căn nhà và của cải khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận);
  • 2. mang đủ điều kiện để đều cấp Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền nắm được căn nhà và tài sản khác gắn liền sở hữu đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà chưa được cấp.

Gia đình quý khách chưa sở hữu giấy chứng thực quyền sử dụng đất của mảnh đất sở hữu tổng 100m2. tuy nhiên, theo nội dung quý khách sản xuất, gia đình bạn đang dùng đất ổn định và thực hiện bổn phận tài chính đối sở hữu nhà nước.

Theo quy định ở điểm c khoản một Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang dùng đất ổn định mà có hồ sơ hợp pháp về tặng cho quyền dùng đất thì được cấp Giấy chứng thực quyền dùng đất.

luat dat nha o cho nguoi nuoc ngoai

Sở hữu đất dành cho người nước ngoài

Gia đình quý khách với đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điều này đồng nghĩa việc gia đình quý khách đủ điều kiện để được đền bù về đất khi quốc gia thu hồi đất vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì thuận tiện quốc gia, công cùng.

Như vậy, gia đình quý khách chưa với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối sở hữu mảnh đất 100m2 vẫn có thể được bồi thường phần đất mà quốc gia thu hồi theo quy định pháp luật.

Bài viết liên quan