Rà soát các dự án nhà ở thương mại tới đây

Theo quy định, dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên phải dành 25% diện tích nhà ở hoặc 25% diện tích đất ở để phát triển nhà ở an sinh xã hội.

Hội đồng dân chúng Hà Nội thành phố sẽ kiểm tra, giám sát đối với các dự án có thời gian từ tháng 7/2013 tới nay. Quá trình kiểm tra sẽ khiến cho rõ việc chấp hành theo quy hoạch, thực hành quy định về tỉ lệ diện tích đất ở, ngôi nhà để phát triển biệt thự xã hội trong các dự án phát triển ngôi nhà thương nghiệp, khu thành thị mới theo quy định của Luật TP và quyết nghị từ Hội đồng ủy ban nhân dân TP Hà Nội; khiến cho rõ những hạn chế, cạnh tranh, vướng mắc, nguyên cớ và nghĩa vụ của các cấp, những ngành, những công ty sở hữu tác động.

Khuôn viên của những  nhà ở thương mại

Về nội dung giám sát, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhu cầu phê duyệt, kiểm tra việc khai triển thực hiện quyết định của Thủ tướng về giải pháp, lịch trình di dời và việc dùng đất sau lúc di dời cơ sở cung cấp công nghiệp, bệnh viện, hệ thống trường học đại học, hệ thống trường học nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị Với nội thành thủ đô.

Môi trường sinh thái ở khu nhà ở thương mại

Xem thêm: Thị trường thuê bất động sản tại Hà Nội và HCM

Ngoài ra, phê duyệt, đánh giá việc khai triển dự án phát triển những đường giao thông theo quy hoạch đã được xem xét, đồng thời thu hồi đất hai bên đường để sử dụng theo quy hoạch.

Về thời kì thực hiện, theo Hội đồng dân chúng TP thành phố, các chỗ đều giám sát xây nên báo cáo theo nhu cầu và gửi về Ban tỉnh thành Hội đồng nhân dân Hà Nội thành phố trước ngày 15/9/2016. dự định của ngày 20- 30/9, đoàn giám sát sẽ khiến cho việc trực tiếp với các chỗ.

Bài viết liên quan