Jamona Golden Silk chào bán những căn hộ đầu tiên

Buổi chào bán đầu tiên của Jamona Golden Silk diễn ra tại Trung tâm hội nghị GEM Center 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM. “Sacomreal muốn tạo sự bền vững hơn, tạo nên sợi dây gắn kết nữa với khách hàng nói chung, nhà đầu tư bất động sản  nói riêng”, từ chủ […]