Cải tiến làm sổ đỏ nhanh chóng hơn

Mới đây, ngài bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Chỉ thị số 9-CT/TU về tăng cường về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất trên địa bàn Hà […]