2 tỷ và sự hài lòng về dự án Paradise Vũng Tàu

Địa phương giúp ra các điều kiện về việc chủ đầu tư mới phải hài lòng mức bỏ vốn 2 tỷ USD vào công trình, đồng thời hoàn tất dự án trong vòng 3 năm. Ban thường trực trực tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu vừa ra thông báo về chủ trương chọn lọc nhà đầu […]