Hệ thống giao dịch bất động sản 3D ra mắt giới công nghệ

Startup thiết kế hệ thống giao dịch bất động sản 3D ra mắt giới công nghệ. Mô hình 3D tái lập từ hình ảnh thực tế của hệ thống này mang tới cách thức tiếp cận mới cho thị trường bất động sản. Khởi nguồn từ ý tưởng ứng dụng khoa học giúp người dùng có […]