Những điều lệ trong luật nhà đất bạn nên biết

Gia đình bạn chưa với giấy chứng thực quyền dùng đất đối với mảnh đất 100m2 vẫn sở hữu thể đều bồi thường phần đất mà nhà nước thu hồi. Bạn đọc hỏi: Gia đình tôi với mảnh đất tổng sắp 100m2 xây nhà do bố tôi để lại với năm 2002 (có hợp đồng tặng […]