Tại sao không con ai dám góp vốn mua nhà trên giấy tờ nữa

Đáng lẽ vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án nhưng vì thiếu uy tín, năng lực phải đa dạng nhà đầu tư lại sử dụng chiêu bài góp vốn, thực chất là mua bán nhà đất trên giấy cho người dùng trước nhất, tôi xin gửi lời thông cảm đến tác giả bài […]