Riverpark Premier bán hết hàng trong thời gian ngắn nhất từ trước đến nay

Hơn 98% trên 268 căn hộ từ dự án Riverpark Premier đã mang chủ sau 2 đợt ban bố, dù chủ đầu tư yêu cầu các bạn cần với thư đề nghị chọn kèm hồ sơ thông báo cá nhân. Vào ngày 10/9, Phú Mỹ Hưng công bố đợt 2, cũng là đợt rút cuộc […]