Sống trong chung cư mà ngỡ ngồi dưới mặt trời

So với bản kiểu dáng tầng kĩ thuật ban sơ, Vinasinco đã di chuyển 3 cục nóng sang toạ lạc khác mà các hộ dân chưa đồng thuận. “Được hộ này thì mất hộ kia” Nói về sự việc, ông Nguyễn thế mạnh, Trưởng phòng quản lý tỉnh thành, đơn vị tiện ích Vinasinco cho […]