Rà soát các dự án nhà ở thương mại tới đây

Theo quy định, dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên phải dành 25% diện tích nhà ở hoặc 25% diện tích đất ở để phát triển nhà ở an sinh xã hội. Hội đồng dân chúng Hà Nội thành phố sẽ kiểm tra, […]