Công ty Bất động sản Lanmak với con số nợ khủng

Cục thuế TP.Hà Nội vừa mới đây đã công khai danh sách nợ tiền, phí, thuế sử dụng đất đợt 9 năm 2016  với tổng nợ gần 216 tỷ đồng/185 đơn vị. Thực hiện hoạt động quản lý nợ thuế, Cục Thuế TP Hà Nội  tiếp tục công khai tiếp tục đợt 9 năm 2016 […]