Bất động sản Việt Nam thu hút tiền tỷ vốn đầu tư nước ngoài

Với 34 dự án cấp mới, BĐS đứng thứ 2 về hấp dẫn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 9 tháng đầu năm.Singapore soán ngôi á quân FDI vào Việt Nam / các quỹ đầu tư Hong Kong đổ vốn lớn vào bất động sản, ngân hàng Việt Nam Số liệu hấp […]